belledonne@email.cz

  Znojemská 296, Suchohrdly

Okolí hotelu je ideálním místem pro cykloturistiku. Cyklostezky Vás mohou dovézt na zajímavá turistická i vinařská či historická místa. Připravili jsme si pro Vás 5 cyklotras, na kterých můžete poznávat krásy okolí.

Trasa 1: Po vyhlídkách Podyjí

Trasa 1: Po vyhlídkách Podyjí

Znojmo – Kraví hora – Sealsfieldův kámen – Devět mlýnů – vinice Šobes – Podmolí –Králův stolec – Hradiště – Znojmo

Výchozí místo: Znojmo, rozcestník pod Znojemskou přehradou
Určeno: pro trekingová a horská kola
Délka trasy: 31,5km (zajížďka na Sealsfieldův kámen + 4km)
Obtížnost trasy: těžší, lesní a polní cesty, méně asfaltových úseků
Občerstvení: vinice Šobes, U Obří hlavy
Celou trasu absolvujeme po modré cykloturistické trase č. 5000. Od rozcestníku pod Znojemskou přehradou stoupáme přes Kraví horu, Konice a Popice (možnost odbočit po zelené cykloturistické značce na Sealsfieldův kámen – cykloturistická trasa č. 5001). Obě trasy se setkávají nad obcí Havraníky, odkud pokračuje cesta okolo rozcestníku Pod Šobesem, po visutém mostě přes řeku Dyji na vinici Šobes. Po prudkém stoupání je na hřebeni vyhlídka na meandrující Dyji. Dále pokračujeme přes rozcestník U Milíře, před obcí Podmolí odbočíme doprava a po polních a lesních cestách dojedeme k Andělskému mlýnu a na Králův stolec. Lesními, později polními cestami až na Hradiště, odtud serpentinami po silnici směrem na Znojmo ke Gránickému potoku a po jeho toku k výchozímu místu pod Znojemskou přehradou.

Trasa 2: Do kopce a z kopce Rakouskem a Českem

Trasa 2: Do kopce a z kopce Rakouskem a Českem

Znojmo – Hnanice – Niederfladnitz – Hardegg – Čížov – Lukov – Hradiště – Znojmo

Výchozí místo: ZnojmoVýchozí místo: Znojmo
Určeno: pro trekingová a horská kola
Délka trasy: 58km (zajížďka na Hardeggskou vyhlídku +1km, zajížďka na Nový Hrádek + 4km)
Obtížnost trasy: těžší, kopcovitá, převážně asfaltový povrch, menší část lesní a polní cesty
Občerstvení: Nový Šaldorf: restaurace U Suchých, Vinný restaurant, restaurace Schaller, Hnanice: restaurace Devět mlýnů, penzion Vinohrad, Restaurant AD Astra, Čížov: Pohostinství U Švestků, Lukov: penzion U Hrádku, Mašovice: hospoda U Lesa

Určeno: pro trekingová a horská kolaVýchozí místo: Znojmo Určeno: pro trekingová a horská kola Délka trasy: 58km (zajížďka na Hardeggskou vyhlídku +1km, zajížďka na Nový Hrádek + 4km) Obtížnost trasy: těžší, kopcovitá, převážně asfaltový povrch, menší část lesní a polní cesty Občerstvení: Nový Šaldorf: restaurace U Suchých, Vinný restaurant, restaurace Schaller, Hnanice: restaurace Devět mlýnů, penzion Vinohrad, Restaurant AD Astra, Čížov: Pohostinství U Švestků, Lukov: penzion U Hrádku, Mašovice: hospoda U Lesa Délka trasy: 58km (zajížďka na Hardeggskou vyhlídku +1km, zajížďka na Nový Hrádek + 4km) Obtížnost trasy: těžší, kopcovitá, převážně asfaltový povrch, menší část lesní a polní cesty Občerstvení: Nový Šaldorf: restaurace U Suchých, Vinný restaurant, restaurace Schaller, Hnanice: restaurace Devět mlýnů, penzion Vinohrad, Restaurant AD Astra, Čížov: Pohostinství U Švestků, Lukov: penzion U Hrádku, Mašovice: hospoda U LesaVýchozí místo: Znojmo Určeno: pro trekingová a horská kola Délka trasy: 58km (zajížďka na Hardeggskou vyhlídku +1km, zajížďka na Nový Hrádek + 4km) Obtížnost trasy: těžší, kopcovitá, převážně asfaltový povrch, menší část lesní a polní cesty Občerstvení: Nový Šaldorf: restaurace U Suchých, Vinný restaurant, restaurace Schaller, Hnanice: restaurace Devět mlýnů, penzion Vinohrad, Restaurant AD Astra, Čížov: Pohostinství U Švestků, Lukov: penzion U Hrádku, Mašovice: hospoda U Lesa

Ze Znojma jedeme po silnici přes Sedlešovice až za Nový Šaldorf, kde na rozcestí odbočíme na Konice a dále do Popic. Po polní cestě pokračujeme po modré cyklistické značce (trasa č. 5000) okolo Popické kaple na asfaltovou cestu, kde opouštíme značku a odbočíme vlevo do Hnanic (foto). Za hraničním přechodem odbočíme po polní cestě doprava na Heiliger Stein, sjedeme na silnici a pokračujeme vpravo na Niederfl adnitz, Merkersdorf (hrad Kaja), Hardegg a přes hraniční přechod do ČR. Cestou do Čížova – cykloturistická trasa č. 5003 – můžeme navštívit Hardeggskou vyhlídku – odbočka vlevo. Z Čížova pokračujeme po červené cykloturistické značce (cyklotrasa č. 48 Greenway Praha–Wien) okolo Čížovského rybníka – Dehťáku (koupání) přes Lukov – odbočka na Nový Hrádek (foto), (zelená cykloturistická trasa č. 5002) k rozcestníku U Milíře (zde opouštíme červenou cykloturistickou značku)a po lesní silnici dojedeme do Podmolí, odkud pokračujeme po silnici přes Mašovice a Hradiště až do Znojma.

Trasa 3: Ze Znojma na sever

Trasa 3: Ze Znojma na sever

Znojmo – Kuchařovice – Tvořihráz – Žerotice – Želetice – Horní Dunajovice – Višňové – Mikulovice – Plaveč – Hluboké Mašůvky – Znojmo


Výchozí místo: Znojmo
Určeno: pro trekingová a horská kola
Délka trasy: 45km
Obtížnost trasy:
středně těžká, místy krátká prudší stoupání Občerstvení: Hluboké Mašůvky – Lázeňský hostinec Pod Lipami

Na kruhovém objezdu u horního Kauflandu ve Znojmě se dáme komunikací z kopce přes železniční přejezd a dále po silnici do Kuchařovic (cyklotrasa 5006). V Kuchařovicích stoupáme do kopce, mineme meteorologickou stanici a sjíždíme z kopce (stále 5006) a dále v mírně zvlněném terénu až k říčce Únanovce, kterou přejedeme a pokračujeme po cyklostezce do Tvořihráze. Odbočíme na Žerotice a Želetice a pokračujeme do Horních Dunajovic (proti toku potoka se nachází Lurdská jeskyně – zajížďka 1 km). Další cesta vede na Višňové, kde odbočíme doleva na Znojemskou cyklostezku vedoucí do kopce k lesu. Následně sjíždíme lesem až k nádrži Horní Dunajovice. U hráze odbočíme vpravo a silničkou stoupáme po okraji lesa, posléze lesem k silnici, po které přijedeme do Mikulovic. Pokračujeme a záhy se napojíme na cyklostezku 481 (povede nás až do Znojma). Sjedeme do Plavče a pak po stoupání na rovince odbočíme na cestou doprava, která nás dovede do Hlubokých Mašůvek. Odtud pokračujeme až do Znojma.

Trasa 4: Hrady a zámky česko – rakouského příhraničí

Trasa 4: Hrady a zámky česko – rakouského příhraničí

Vranov n. D. – Nový Petřín – Šafov – Podhradí n. D. – Uherčice – Korolupy – Svobodův mlýn – Zblovice – Bítov – Lančov – Vranov n. D.


Výchozí místo: Vranov nad Dyjí
Určeno: pro všechny druhy kol
Délka trasy: 53km
Obtížnost trasy: těžší, asfaltový povrch, místy prudší stoupání
Občerstvení: Vranov n. D.: Country saloon, restaurace Formosa, Přehrada, Brusel a U Vodnáře, Podhradí n. D.: Zátiší, Bítov: U Tesařů, hotel Bítov, restaurace Na náměstí


Z Vranova nad Dyjí vyjíždíme po cykloturistické trase č. 48 (Greenways Praha–Wien) směrem na Podhradí nad Dyjí, odbočíme vlevo a okolo čerpací stanice stoupáme do prudkého kopce okolo zámku. Na křižovatce neodbočujeme po cestě Greenways, ale pokračujeme rovně do Šafova. Odtud jedeme přes Starý Petřín (napojení na cyklotrasu č. 48) do Podhradí n. D. (možnost koupání) se zříceninou hradu Frejštejn. Po silnici proti toku Dyje, později prudkým stoupáním okolo dvora Mitrov dojedeme do Uherčic, kde opouštíme cyklotrasu č. 48. Z Uherčic pokračujeme směrem na Lubnici (cyklotrasa 5007, ale na první křižovatce odbočíme vpravo na Korolupy a přes Oslnovice a Vysočany směrem na Dešov (cyklotrasa č. 5011). Sjíždíme z kopce do údolí Želetavky k Svobodovu mlýnu a záhy odbočíme vpravo na Zblovice a na křižovatce se dáme vpravo k hradu Bítov. Stejnou cestou se vracíme zpět na křižovatku, projedeme Bítov a sjíždíme k Vranovské přehradě. Za mostem odbočíme v ostrém úhlu vlevo a stoupáme k zřícenině hradu Cornštejn. Odtud dále lesní asfaltovou silničkou do Lančova, kde odbočíme vlevo a pokračujeme až do Vranova. Druhá, rakouská varianta trasy (celkem 64 km) je z Uherčic do Vratěnína přes hraniční přechod Unterthürnau do Drossendorfu, přes Langau do Riegersburgu, dále přes Felling, Hardegg, Čížov do Vranova nad Dyjí.

Trasa 5: Za tajemstvím vína

Trasa 5: Za tajemstvím vína

Znojmo – Strachotice – Slup – Jaroslavice – Chvalovice – Šatov – Havraníky – Znojmo

Výchozí místo: Znojmo
Určeno: pro trekingová a horská kola
Délka trasy: 53km
Obtížnost trasy: lehká, převážně asfaltové cesty, část polní a lesní cesty
Občerstvení: Strachotice: Selský dvůr, Jaroslavice: hostinec U Šmídů, Šatov: Moravský sklípek, Havraníky: restaurace Tři Koruny, Nový Šaldorf: restaurace U Suchých, Vinný restaurant, restaurace Schiller


Ze Znojma po silnici do Oblekovic (směr Vídeň), kde odbočíme vlevo na Jaroslavice, jedeme přes Načeratice, Derflice a Strachotice do Slupi. Za Slupí odbočíme vlevo na Oleksovičky, před mostem přes náhon se dáme vpravo a po cestě přejedeme další most a pokračujeme přímo, okolo domů pak zatáčkou vpravo. Po několika stech metrech nás cesta přivede na břeh Jaroslavického rybníka, který objedeme až do Jaroslavic. Po silnici směrem na Znojmo za sklepním hospodářstvím Znovínu Znojmo odbočíme po cykloturistické trase č. 5007 vlevo a okolo Kočičího, Ovčího a Vinného vrchu dojedeme do Dyjákoviček a Chvalovic. Zde odbočíme vlevo a vzápětí vpravo na silnici směrem do Šatova. Pod kostelem odbočíme po silnici vpravo na Havraníky (foto), v Novém Šaldorfě u kaple zahneme vlevo a za Sedlešovicemi po přejezdu mostu přes Dyji opět vlevo a okolo Louckého kláštera dojedeme do Znojma.

 

Všechna práva vyhrazena • 2017 Belle donne • Vyrobil Martin Grus - GRUMcz • Ubytování na jižní Moravě